Regulament

Art. 1 Asociația de Chitară Transilvania în parteneriat cu Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca organizează Transilvania Youth Guitar Competition, un concurs de interpretare instrumentală destinat chitarei clasice și deschis participării tuturor elevilor și studenților.

Art. 2 Concursul se va desfășura cu prezență fizică în data de 17 februarie 2024 la sediul Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca din Str. Fabricii de Zahăr, nr. 51, Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, cod poștal 400624, România. Programul detaliat al zilei de concurs va fi comunicat în timp util de către organizatori prin email și pe paginile oficiale ale concursului.

Art. 3 Înscrierea în concurs va putea fi efectuată în intervalul 8 ianuarie - 4 februarie 2024, pe site-ul concursului www.youth.transilvaniaguitar.ro.

Art. 4 Concurenții pot participa doar la competiția categoriei corespondente vârstei lor sau doar la Secțiunea Pro.

Art. 5 Categoriile de vârstă și durata maximă a repertoriului pentru fiecare dintre acestea:

 • Secțiunea A
   categoria A1: născuți în 2016 - 4 minute
   categoria A2: născuți în 2015 - 5 minute
   categoria A3: născuți în 2014 - 6 minute
   categoria A4: născuți în 2013 - 7 minute
 • Secțiunea B
   categoria B1: născuți în 2012 - 8 minute
   categoria B2: născuți în 2011 - 9 minute
   categoria B3: născuți în 2010 - 10 minute
   categoria B4: născuți în 2009 - 11 minute
 • Secțiunea C
   categoria C1: născuți în 2008 sau 2007 - 13 minute
   categoria C2: născuți în 2006 sau 2005 - 15 minute
 • Secțiunea Pro
   categorie unică: născuți în 1999 sau mai târziu - 18 minute
 • Art. 6 Programul prezentat în concurs va fi liber, cu mențiunea pentru participanți asupra faptului că unul dintre criteriile de evaluare îl reprezintă diversitatea repertoriului și realizarea stilistică. Lucrările prezentate în concurs pot fi cântate cu sau fără repetiții.

  Art. 7 Sunt admise orice ediții ale lucrărilor prezentate, concurenții având obligația de a transmite organizatorilor partiturile la cererea juriului.

  Art. 8 Repertoriul va fi interpretat exclusiv din memorie.

  Art. 9  Prin "durata repertoriului" se înțelege timpul efectiv folosit pentru interpretarea programului, incluzând pauzele dintre lucrări.

  Art. 10 La decizia juriului și/sau a organizatorilor, concurentul va putea fi întrerupt după depășirea cu mai mult de 59 secunde a duratei programului admise de regulament.

  Art. 11 Criteriile de apreciere a prestației concurenților însumează 100 de puncte acordate după cum urmează:

  • respectarea textului partiturii
  • diversitatea repertoriului și realizarea stilistică
  • calitatea sunetului și acuratețea tehnică
  • dificultatea și durata repertoriului
  • aportul artistic, prestația generală și prezența scenică a interpretului

  Art. 12  Rezultatul evaluării este exprimat în puncte de la 10 la 100, determinate de media aritmetică cu două zecimale a punctajelor acordate de membrii juriului, după excluderea celui mai mare și celui mai mic punctaj.

  Art. 13 La Secțiunile A, B și C se vor acorda premii în funcție de punctaje, după cum urmează:

  • Premiul întâi: 90 de puncte sau mai mult
  • Premiul al doilea: între 80 și 89,99 de puncte
  • Premiul al treilea: între 70 și 79,99 de puncte
  • Mențiune: între 60 și 69,99 de puncte
  • Participare încununată de succes: sub 60 de puncte

  Art. 14 La Secțiunea Pro se vor acorda doar locurile I, II și III, recompensate în bani, stabilite exclusiv în funcție de clasamentul final stabilit de juriu, în ordinea punctajelor obținute de concurenți.

  Art. 15 Premiile vor consta în diplome, sume de bani, accesorii pentru chitară clasică precum și burse de participare în cadrul Festivalului Internațional de Chitară Transilvania ediția XXII (august 2024), în cadrul altor competiții partenere și/sau în cadrul Transilvania Youth Guitar Competition ediția III (februarie 2025).

  • Cel mai mare punctaj din fiecare secțiune - bursă TIGF2024
  • Al doilea cel mai mare punctaj din fiecare secțiune - bursă TYGC 2025

  Art. 16 Marele Premiu TYGC2024, în valoare de 1000 RON va fi acordat celui mai mare punctaj din Secțiunea Pro. Totodată, câștigătorul ediției va susține un recital în cadrul Galei TYGC2025. 

  Art. 17 Organizatorii își rezervă dreptul de a suspenda concursul unei categorii în cazul în care la aceasta se înscriu mai puțin de trei concurenți (pentru secțiunile A, B și C), respectiv cinci concurenți (pentru secțiunea Pro). Doar în acest caz taxele de participare vor fi returnate.

  Art. 18 Ordinea intrării în concurs a participanților fiecărei categorii va fi alfabetică.

  Art. 19 Juriile concursurilor vor fi alcătuite din personalităţi ale chitarei clasice și profesori ai școlii naționale de chitară clasică. Participarea în juriul festivalului este onorifică. Profesorii concurenților sunt încurajați să transmită organizatorilor disponibilitatea de a participa în juriile competițiilor, urmând a fi înștiințați despre admiterea în componența acestora. 

  Art. 20 Membrii juriilor nu au drept de evaluare pentru elevii proprii sau pentru rude participante în concurs.

  Art. 21 Hotărârile juriului sunt definitive și nu sunt admise contestații.

  Art. 22 Prin înscrierea în concurs, participanții își asumă respectarea acestui regulament și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Asociația de Chitară Transilvania, conform politicilor GDPR naționale și europene în vigoare.

  Art. 23 Taxa de înscriere se achită prin transfer bancar cu ordin de plată sau tranzacție prin intermediul unei aplicații bancare mobile în contul Asociației de Chitară TRANSILVANIA:

  • taxă de înscriere pentru Secțiunile A, B și C - 120 RON
  • taxă de înscriere pentru Secțiunea Pro - 200 RON
  • Cod IBAN: RO12 BTRL 0130 1205 4334 05XX (Banca Transilvania)
  • Cod SWIFT: BTRL RO 22 (Banca Transilvania)
  • C.I.F.: 18444715
   *Taxele de participare nu sunt returnabile.

  Art. 24 Înscrierea în concurs se va face prin parcurgerea următorilor pași:

  • achitarea taxei de înscriere în contul ACT - specificarea numelui participantului în ordinul de plată sau la detaliile tranzacției;
   *Cursanții Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca, înscriși în anul educațional 2023-2024, beneficiază de reducerea taxei de participare în cuantum de 50%. În acest sens, odată cu transmiterea actului de identitate al participantului, se va transmite și o fotocopie digitală a legitimației de cursant.
  • completarea datelor personale în formularul online de înscriere;
  • încărcarea unei copii electronice a ordinului de plată sau a dovezii tranzacției bancare în formularul online de înscriere;
  • încărcarea unei fotocopii a actului de identitate al participantului (certificat de naștere, buletin) în formularul online de înscriere.

  Înscrierea în concurs va putea fi efectuată în intervalul 8 ianuarie - 4 februarie 2024, pe site-ul concursului www.youth.transilvaniaguitar.ro.